Biuro działa w oparciu o wpis do rejestru usług detektywistycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna - odpowiednio pod numerami: RD-22/2005 i 19828/2005.

Spełniamy wszystkie niezbędne warunki do prowadzenia działalności detektywistycznej. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przestrzegamy zasad dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela, zachowania należytej staranności przy wykonywaniu czynności, etyki i lojalności wobec zlecającego usługę.

Prowadzący biuro posiada licencję detektywa nr 0000630. Ma długoletnie i bogate doświadczenie zawodowe oraz umiejętności, gwarantujące trafność właściwej oceny sytuacji, a także doboru właściwych metod i środków do realizacji zleconych czynności.

Biuro uprawnione jest do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku zleconych czynności, bez zgody osób, których dane dotyczą.