Oferta usług świadczonych przez biuro jest szeroka i skierowana do osób prywatnych, firm i instytucji, między innymi w sprawach:

 • wynikających ze stosunków prawnych dotyczących tych podmiotów (np. w relacjach: pracodawca - pracownik, przełożony - podwładny, usługodawca - usługobiorca, żona - mąż, opiekun - wychowanek, rodzic - dziecko, szkoła - uczeń, wierzyciel - dłużnik itd.),
 • wynikających ze stosunków gospodarczych, w tym:
  • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych,
  • nieuczciwej konkurencji,
  • ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub handlową,
 • sprawdzania wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
 • poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się,
 • poszukiwania mienia,
 • zbierania informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne lub inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Realizujemy także usługi specjalne. Ich zakres uzgadniany jest indywidualnie ze zleceniodawcą.